Blog

  • Każdy z nas uczy się w osobistym tempie. Olbrzymi problem przede wszystkim polegana tym, że jest stać na dopiero określoną ilość czasu, poświęconą określonemu przedmiotowi. Niektórzy studenci potrafią dominować, podczas gdy inni nie rozumieją nawet podstawowych zasad nowych materiałów. Oczywiście, wykładowca nie jest w stanie poświęcić wystarczająco czasu dla każdego studenta w grupie bądź też zapewnić mu zindywidualizowane podejście. Dlatego właśnie niektórzy zawsze kończą jako opieszalcy.