Trening pracowników

Treningom i seminariom przyświecają różnorodne cele – od poprawiienia kwalifikacji i wiedzy etatowych pracowników aż po nauczanie tych świeżo przyjętych. „Konto trenerskie" Virtonomics jest bardzo przydatne w obu tych przypadkach. Osoby tworzące programy nauczania będą mogły wcielić elastyczną platformę Virtonomics w swoje programy, zyskując w efekcie bogate informacje o uczestnikach i ich indywidualnym tempie zdobywania wiedzy, jak też o ich postępach w drodze ku głównym celom warsztatów.

Główne funkcje "Konta trenerskiego" Virtonomics:

 • szkolenia i seminaria można przeprowadzać zdalnie – zarówno na żywo, jak i na żądanie,
 • uczestnicy mogą współpracować i kontaktować się przez specjalnie do tego stworzone fora i chatroomy.
 • koordynatorzy mogą ustalać ogólne lub zindywidualizowane warunki startowe dla poszczególnych osób i dla całych grup.
 • można przeprowadzać własne sesje przez dowolny okres czasu i dla dowolnej liczby uczestników
 • szczegółowy zapis działań każdego z uczestników przez czas trwania programu.

 Główne zalety i przewagi korzystania z „Konta trenerskiego" Virtonomics przy organizacji szkoleń i seminariów:

 • wszyscy uczestnicy będą w pełni zaangażowani w proces kształcenia,
 • Nowo zdobytą wiedzę będzie można natychmiast zastosować w praktyce, osiągając wymierne cele
 • uczestnicy będą mogli pomagać sobie nawzajem w pokonywaniu stawianych przed nimi przeszkód i utrudnień
 • każdy z uczestników może otrzymać dodatkowe szkolenie, w zależności od swojego wyniku końcowego.

 

Szkolenia domyślnie stanowiące część platformy:

Organizacja efektywnego działu sprzedaży

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników, jak planować, dopasowywać i optymalizować przebieg pracy w dziale sprzedaży tak, aby był on jak najwydajniejszy i osiągał jak najlepsze wyniki.

Uczestnicy:

 • nauczą się przeprowadzać kompleksowe badania rynku, pozwalające uzyskać dokładne dane na temat konkurencji, szczegółową wiedzę na temat preferencji klientów oraz dobrać odpowiednie ceny dla produktów,
 • dowiedzą się, jak ustalić dokładne wskaźniki KPI i jak stworzyć najefektywniejszą strategię dla osiągnięcia założonych wartości,
 • zrozumieją proces tworzenia sprawnie działającego zespołu; nauczą się, jak wykorzystywać mocne strony zespołu i jak odpowiednio motywować podwładnych,
 • skorzystają ze swoich zdolności przywódczych,
 • ddkryją najbardziej efektywne sposoby korzystania z danych CRM.