Platforma grywalizacji biznesowej

Virtonomics Enterprise – to platforma szkoleniowa, oparta na symulatorze biznesowym Virtonomics. Została zaprojektowana dla dużych przedsiębiorstw i firm konsultingowych, które posiadają swoje własne ośrodki szkoleniowe i uniwersyteckie. Dzięki użyciu Virtonomics Enterprise mogą one wymyślić i stworzyć nieograniczoną ilość biznesowych gier i szkoleń na różnorodne tematy przeznaczonych dla managerów niższego i wyższego szczebla. Zarówno na miejscu jak i zdalnie.

Virtonomics Enterprise jest elastyczną i uniwersalną platformą symulacyjną, która rozwiązuje większość problemów w dziedzinie rozwoju zasobów ludzkich.

Dzięki Virtonomics Enterprise możesz:

 • grywalizować procesy rozwoju kadry,
 • tworzyć, wykorzystywać gry biznesowe i sesje szkoleniowe,
 • tworzyć programy kształcenia oparte na zastosowaniu ćwiczeń praktycznych,
 • sprawdzić wiedzę, umiejętności, o zachowań pracowników,
 • stworzyć wykwalifikowaną kadrę,
 • zwiększyć wydajność pracy zespołowej,
 • rozwinąć systematyczne podejście do zarządzania,
 • rozwinąć umiejętności planowania biznesowego oraz analizy działalności gospodarczej u swoich pracowników
 • zminimalizować różnice kulturowe w firmach międzynarodowych,
 • poprawić jakoś zarządzania strategicznego,
 • zoptymalizować kluczowe procesy firmy.

Pakiet symulacji Virtonomics Enterprise w tzw. formie SaaS zawiera:

 • wirtualny, dedykowany serwer gry, oddzielną domenę dostępną tylko do użytkowników twojej firm,
 • opcję dostosowania ustawień symulacji do własnych potrzeb, klient wybiera dowolną kombinacje branż, lokalizacji geograficznych, produktów i firm
 • zestaw gotowych ćwiczeń i gier biznesowych,
 • szczegółową instrukcję dotyczącą tworzenia gier biznesowych i innych programów kształcenia w Virtonomics Enterprise,
 • zestaw kont trenerskich dla wykładowców/trenerów uczelni i ośrodków szkoleniowych, które będą używane w celu przeprowadzenia warsztatów, szkoleń, seminariów z zastosowaniem unikalnych scenariuszy i do koordynowania aktywności uczestnika podczas symulacji, jak również do analizy szczegółowych raportów dotyczących jego posunięć.