O nas

W naszym ciągle mieniającym się otoczeniu godpodarki globalnej, przedsiębiorstwa bądź też organizacje starają się osiągnąć długotrwałe korzyści z inwestycji w różnych systemach rozwoju biznesowego. Platforma symulacji biznesowych Virtonomics może pomóc uzyskać wiele konkretnych umiejętności w zakresie zarządzania, optymalizacji biznesu, marketingu, zasobów ludzkich oraz planowania budżetu. Ponadto, symulacja biznesowa Virtonomics jest w stanie doskonalić umiejętności retencji wiedzy, pracy w zespole bądż też podejmowania decyzji biznesowych.

Nasz produkt skupia się na rzeczywistej gospodarce światowej, konkretnych problemach biznesowych i ich wynikach, w związku z tym można łatwo zintegrować z dowolną strategią biznesową organizacji, niezależnie od tego, czy to jest firma przedsiębiorcza, czy też instytucja edukacyjna. Jesteśmy elastyczni i dynamiczni, skupiamy się na szybkim rozwoju procesów gospodarczych w celu ciągłego doskonalenia naszego produktu. Wierzymy, że Virtonomics jest niezamiennym narzędziem do sprawdzenia wiedzy i nawyków pracowników, aby się upewniać, jak udanie zarządzają biznesem, jak sobie radzą w pracy zespołowej i możliwościach i wszystko to mona sprawdzić za pomocą gry.

Fakty i liczby:

  • Virtonomics jest dostępny w języku rosyjskim, angielskim, hiszpańskim, ukraińskim, francuskim, niemieckim oraz chińskim.
  • Łączy ponad milion doświadczonych graczy biznesowych z całego świata.
  • Nasza wirtualna gospodarka jest urozmaicona 25 branżami i 146 rodzajami przedsiębiorstw.