Konto prowadzącego

Szkolenie pracowników. Sposób nauczania tak naprawdę nie zmienił się od wieków. Ostrożny wykładowca głosi swój wykład do grupy głodnych wiedzy studentów. Rzadko odbywa się to na zasadzie dwukierunkowej komunikacji.

Konto prowadzącego pozwala nauczycielom, wykładowcom i profesorom przeprowadzić przyjemne i zajmujące zajęcia, warsztaty, seminaria z zastosowaniem gier. Studenci będą zadowoleni z możliwości wzięcia udziału w innowacyjnym wykładzie, podczas którego staną się częścią dwukierunkowej interakcji, a nie tylko biernym odbiorcą. Interaktywne symulacje zwiększają krzywą uczenia się studentów, zachęcają uczestników do wzajemnej pomocy i osiągania dobrych wyników. Dodatkowo generowane są dokładne raporty dotyczące posunięć i umiejętności każdego z uczestników.

Cechy wyróżniające konto prowadzącego w Virtonomics:

  • program może być przeprowadzany zdalnie i na miejscu, zarówno na żywo jak i na żądanie,
  • studenci będą mogli współpracować, komunikować się i pomagać sobie nawzajem na specjalnie do tego stworzonych forach i czatach,
  • wykładowca może ustawić dowolne warunki wyjściowe dla każdej grupy studentów,
  • sesje dedykowane mogą być przeprowadzane w dowolnym czasie i dla dowolnej liczby uczestników,
  • dokładne dzienniki zapiszą wszystkie posunięcia studentów,

Kluczowe zalety używanie konta trenerskiego w symulacji Virtonomics:

  • wszyscy studenci są obserwowani w procesie edukacji,
  • świeżo przyswojona wiedza będzie natychmiastowo zastosowana w praktyce
  • każdemu studentowi udzielone zostaną porady stosowne do osiągniętych wyników.