Gry edukacyjne

Zjawisko uczenia się poprzez zabawę zostało zaobserwowane u wszystkich inteligentnych gatunków zwierząt. Gry uczą i bawią, ale również doskonalą zdolności mózgu do wykonywania kluczowych zadań. Już od najmłodszych lat zabawki i gry edukacyjne tworzą podstawę do dalszego przyswajania wiedzy i wyrabiania zdolności do pokonywania trudnych wyzwań.

Możemy zaprezentować gry edukacyjne studentom college'ów bądź uniwersytetów i pomóc im przyswoić i utrwalić świeżo otrzymaną wiedzę. Pozyskiwanie wiedzy podczas gier edukacyjnych zwiększa procentową ilość przyswojonych informacji, które pozostaną przechowane w pamięci trwałej. Zamiast uczenia się na pamięć, studenci są wstanie zrozumieć przekazywaną im wiedzę podczas zajęć poprzez zastosowanie ich w symulacjach. Zebraliśmy kolekcję wyszukanych gier biznesowych z załączonymi instrukcjami, aby wspomóc rozwój twojej uczelni.

Dostępne gry biznesowe:

Korporacja
Najlepszy startup
Ropa naftowa, pot i łzy
Pozyskiwanie inwestorów
Marka w ogniu
Inteligencja rynkowa

 

Korporacja

Cel:

Gra biznesowa dająca graczom możliwość sprawdzenia się w roli menedżerów ds. kryzysu.

Opis:

Część firm podlegających dużej korporacji znajduje się w trudnym położeniu. Zgromadzenie akcjonariuszy (składające się z pewnej grupy dobranej spośród graczy) wybiera menedżerów ds. kryzysu dla każdej z firm. Zgromadzenie będzie poddawać wybranych menedżerów ciągłej ocenie – ci osiągający najlepsze wyniki otrzymają pomoc finansową, natomiast ci nieskuteczni zostaną zwolnieni.

Uczestnicy nauczą się:

 • zarządzać firmą w sytuacji kryzysowej,
 • planować rozwiązania kluczowe dla firmy, oceniać ich istotność i wcielać je w życie pod presją,
 • współpracować w celu odpowiedniego oceniania sprawozdań finansowych i decyzji podwładnych,
 • podejmować trudne decyzje i pracować jako zespół.
 

Najlepszy startup

Cel:

Po otrzymaniu kapitału początkowego gracze mają za zadanie zainwestować pieniądze tak, aby osiągnąć jak największy zysk.

Opis:

Na początku gry startupy Graczy otrzymują 10 milionów kapitału od inwestorów zainteresowanych sektorem venture capital. Każdy z graczy wybiera taki sektor i formę działalności, aby zapewnić sobie zwrot z inwestycji i zyski w najkrótszym możliwym czasie. Zwycięzcą zostanie Gracz, którego aktywa uzyskają największą wartość w określonym przedziale czasu.

Uczestnicy nauczą się:

 • wykonywać analizę rynku,
 • szukać dobrych okazji do rozwoju w różnych rejonach,
 • inwestować kapitał w sposób przynoszący największy zysk,
 • pomnażać wartość aktywów firmy i obracać nimi.
 

Ropa naftowa, pot i łzy

Cel:

Gracze muszą maksymalizować zysk w warunkach słabości sektora przemysłu naftowego

Opis:

Cena ropy na światowych rynkach gwałtownie spada. W tych ciężkich warunkach zadaniem graczy jest uzyskanie jak największego zysku. Analizowanie nowych lokalizacji, budowanie fabryk – to jedne z wielu możliwości, z jakich mogą skorzystać gracze. Kluczem do sukcesu w tej grze jest jednak wymyślenie nowatorskich rozwiązań.

Uczestnicy nauczą się:

 • myśleć nieszablonowo,
 • znajdować szanse na zysk w sytuacji z pozoru rozpaczliwej,
 • maksymalizować zysk.
 

Pozyskiwanie inwestorów

Cel:

Inwestorzy dysponują środkami na finansowanie działalności gospodarczej, zaś gracze będą starali się ich przekonać, aby to w ich firmy zainwestowali.

Opis:

Rywalizujący ze sobą gracze spotykają się z inwestorami w celu pozyskania od nich jak największego kapitału dla swoich firm. Wszystkie firmy graczy są mocno zadłużone, a ich rentowność jest niewielka lub żadna – ratunkiem dla nich byłyby inwestycje. Inwestorzy dysponują ograniczonym kapitałem i wybiorą wyłącznie firmy o największym potencjale.

Uczestnicy nauczą się:

 • pozyskiwać od inwestorów kapitał dla firm na skraju bankructwa,
 • ustalać strategie rozwojowe i politykę firmy,
 • zarządzać firmą w warunkach kryzysowych, pokonywać przeszkody i odnosić sukces w niesprzyjających warunkach.
 

Marka w ogniu

Cel:

Gracze mają bardzo niewiele czasu, aby z powodzeniem wprowadzić na rynek nowo stworzoną markę.

Opis:

Głównym celem graczy w tej grze jest stworzenie od zera marki i wejście z nią na rynek w ograniczonym czasie. Przed wejściem na rynek gracze muszą: wybrać rynek docelowy, wymyślić opisy produktów, logo, plan sprzedaży i plan marketingowy.

Uczestnicy nauczą się:

 • rozwijać firmę i jej strategie,
 • wchodzić z nowymi produktami na nieznany rynek,
 • umiejętnie korzystać z narzędzi marketingowych dla rozwoju marki.
 

Inteligencja rynkowa

Cel:

Gracze poszukują nowych lokacji pod rozwój firmy w warunkach silnej konkurencji.

Opis:

Gracze konkurują ze sobą, zaś ich celem jest ustalić najlepszy rejon dla ekspansji firmy. Wiedzą, że konkurencja również będzie rozszerzać obszar działalności swoich firm. Każdy z graczy musi odnaleźć dla siebie "niszę" – rynek pełen potencjalnych klientów, o cenach i podatkach do przyjęcia dla nowej firmy, a w najlepszym wypadku taki, na który nie wejdzie żadna z konkurencyjnych firm. Gracze muszą skorzystać ze wszelkich dostępnych narzędzi analizy rynku i konkurencji, aby uniknąć najgorszego scenariusza – zbudowania swojej firmy w tym samym miejscu co konkurenci.

Uczestnicy nauczą się:

 • przeprowadzać analizę rynku i działań konkurencji,
 • korzystać z najlepszych praktyk "szpiegowania" firm,
 • kalkulować koszt utworzenia nowej filii.