Dedykowane symulacje biznesowe

Proces grywalizacji biznesowej jest intensywnie rozwijany przez firmy na całym świecie. Grywalizacja jest metodą edukacyjną, która ułatwia i usprawnia proces uczenia się oraz zwiększa motywację poprzez użycie mechaniki rozgrywki. Według Gartnera do 2015 roku ponad 70% z 2000 największych firm będzie używało przynajmniej jednej symulacji.

Połączenie wiedzy i doświadczenia sprawia, że ludzie stają się lepsi w tym co robią. Sportowcy, przedsiębiorcy, gracze itp. stają się mistrzami w swojej dziedzinie dzięki ciężkiej pracy. Największe firmy na świecie wiedzą jak uprościć ten proces. A to dzięki symulacji biznesowej, która imituje twoją firmę: wszystkie jej działy, obowiązki, procesy, organizację zadań, cele i raporty.

Wykonana na zamówienie gra może służyć wielu celom:

  • szkoleniu obecnych pracowników, aby uzyskiwali lepsze wyniki,
  • ukazaniu pracownikom firmy z szerszej perspektywy,
  • przygotowaniu przyszłych pracowników do pracy w firmie,
  • szkoleniu pracowników zdalnych,
  • sprawdzaniu umiejętności i kwalifikacji podwładnych
  • przygotowaniu managerów na wypadek zdarzeń losowych i doskonaleniu ich umiejętności zarządzania sytuacją kryzysową.

Dokonując analizy firm naszych klientów nasi analitycy znają już cele tworzonej symulacji. Od pierwszej linii kodu nasi klienci są zaangażowani we wszystkie etapy produkcji.